Blog

Hybridní výuka: dobrý sluha, zlý pán? – Blog

Hybridní výuka: dobrý sluha, zlý pán? – Blog

Velkým tématem posledních měsíců se stala takzvaná hybridní nebo kombinovaná výuka. Jedná se o hodiny, kdy část zúčastněných je připojena na dálku, zatímco část sedí fyzicky ve třídě.

„Máš tahák? Super!” – Blog

„Máš tahák? Super!” – Blog

Učitel který je ochotný se dívat, má díky tahákům jedinečnou možnost dozvědět se více o tom, jak usnadnit práci sobě, ale hlavně dětem, které má za úkol vzdělávat.