Projekty EU

ŠABLONY PRAHA I – ZŠ LIVINGSTON

reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001203 – poskytovatel MHMP

ŠABLONY PRAHA II – ZŠ LIVINGSTON

reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001899 – poskytovatel MHMP

ŠABLONY I – ZŠ LIVINGSTON

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006307 – poskytovatel MŠMT – projekt ukončen

ŠABLONY II – ZŠ LIVINGSTON

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014015 – poskytovatel MŠMT

ŠABLONY III – ZŠ LIVINGSTON

reg.číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021757 – poskytovatel MŠMT

Cesta do digitálního světa

partnerství v projektu reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_068/0012362 – poskytovatel MŠMT