Zápis

 

Na školní rok 2018/2019 přijímáme k přestupům žáky do 2. až 8. tříd.

Pokud si přejete přihlásit své dítě do 2. až 8. třídy, vyplňte prosím žádost o přestup níže a kontaktujte nás.

icon-pdf
Žádost o přestup

Stáhněte si v PDF: Žádost o přestup dítěte

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Zapisujeme děti
k individuálnímu (domácímu)
vzdělávání.
document-arrow

Školné v Livingstonu
112 000 Kč ročně

Pokud do školy přihlásíte sourozence, dostane od nás slevu na školném.

Co vše je v tom zahrnuto:

 

angličtina se zvýšenou hodinovou dotací
od 1. třídy

exkurze do firem, muzeí
v Praze i okolí
(min. 2x měsíčně)

možnost pobytu dítěte ve škole a kreativní družině od 7.30 do 18 hodin

školní knihovna, přístup k učebnicím
a dalším materiálům

návštěvy zajímavých
osobností přímo ve škole

ico-montesori

Montessori
pomůcky

 

3 vaše nejčastější dotazy
před zápisem

Pokroky vašeho dítěte budeme hodnotit slovně – a na základě předem jasných měřítek. Učitel si o každém dítěti povede pedagogické záznamy. Prostým pozorováním navíc rychle poznáte zlepšení znalostí či dovedností vlastního dítěte.
Co to znamená, když dítě „zlobí“? Že se nudí nebo je s něčím nespokojené. Na to učitel jednoduše zareaguje jinou/další smysluplnou činností. Pravidla pro fungování ve třídě i v celé škole si nastavují děti společně s učiteli.
Žáci si volně vybírají své činnosti z předem připravené nabídky – a ta dodržuje všechny požadavky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy v ČR.

Nevíte si rady se zápisem?
Chcete něco vysvětlit?

Ptejte se nás