Jsme na nejlepší cestě stát se česko-anglickou školou. Nově se s angličtinou budou děti vedle výuky výtvarky a družiny setkávat i v předmětu Svět na prvním stupni a vědních předmětech na druhém stupni.

Vy ,naši žáci, budete tak ještě lépe připraveni nejen na Svět na prvním stupni a vědu, ale i na SVĚT, do kterého se vrhnete po ukončení naší školy! 😉