ŠABLONY III – ZŠ LIVINGSTON

reg.číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021757 – poskytovatel MŠMT

Projekt ŠABLONY III ZŠ LIVINGSTON reg.číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/00217 57 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků.