ŠABLONY II – ZŠ LIVINGSTON

ZŠ Livingston Šablony II reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014015 – poskytovatel MŠMT

Základní škola od roku 2019/2020 realizuje projekt Šablony II, který je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči žáků a spolupráce s veřejností. Poskytovatelem dotace je MŠMT.