Cesta do digitálního světa

ŽŠ Livingston je partnerem projektu Cesta do digitálního světa reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_068/0012362, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a na sdílení příkladů dobré praxe mezi partnerskými školami a vzorovou ěkolou za účelem rozvoje informatického myšlení dětí a žáků a rozvoje digitální gramotnosti dětí a školy.