Raquel Goldsteinová

Junior psycholog, asistentka pedagoga

$
Raquel vyrůstala a žije v Praze, ale její otec je z USA a matka ze Slovenska. Studovala na osmiletém Montessori gymnáziu v Praze a poté nastoupila na Pedf UK, kde vystudovala bc. psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku. Momentálně je v posledním ročníku navazujícího magisterského studia oboru Psychologie. Raquel ve svém volném čase ráda absolvuje semináře a výcviky v oblastech psychologie, výchově dětí a seberozvoje.