Tým školy Livingston je pro vaše děti především průvodcem.


Ondřej Douša

ředitel školy

E-mail: ondrej.dousa@zslivingston.cz

 • vize a koncepce školy
 • ekonomické řízení školy
 • vedení pedagogického týmu
 • organizace chodu školy
 • konzultace s rodiči a dětmi

Pochází ze Šumavy, vystudoval francouzštinu, mezinárodní vztahy a ekonomii a management. Pracoval 6 let jako učitel cizích jazyků na volné noze, pak 12 let jako metodik a ředitel v jazykové škole. Mnoho let vedl letní sportovní tábory pro děti se zaměřením na basketbal. Kromě vzdělávání a sportu se realizuje v roli otce 3 dětí, je také amatérským knihomolem. Občas ho můžete potkat kolmo nebo běžmo na cyklostezce Čakovice – Kyje, kde žije.

bakajsova

Petra Bakajsová

zástupkyně ředitele

ICT koordinátor

E-mail: petra@zslivingston.cz

 • vedení pedagogického týmu
 • zavádění iPadů do výuky
 • implementace Apple ekosystému
 • IT workshopy pro děti i dospěláky

Petra je náš IT racek. Začala na Livingstonu jako učitelka angličtiny a dnes se stará o iPady, Macy a spokojenost jejich uživatelů. Pravidelně zásobí učitele tipy na aplikace pro výuku a využívá iPady při kreativních workshopech a kroužcích s dětmi. Pracuje jako konzultantka a školitelka pro zavádění technologií do vzdělávání pro různé instituce a školy. Petra je členkou prestižní komunity Apple Distinguished Educators.

Pokud zrovna nezkouší nějakou báječnou aplikaci, tráví čas se svými dvěma dcerami a manželem. Mezi její záliby patří běhání, sketchnoting a řízení silných aut.

pravdova

Eva Pravdová

provozní manažerka školy

E-mail: eva.pravdova@zslivingston.cz

 • organizace chodu školy a komunikace s rodiči
 • podpora pedagogů
 • komunikace s obchodními partnery

Narozena na západě Čech, nicméně v dospělosti přesídlila do Prahy a přijala nabídku práce v hotelnictví. Zde se vypracovala až na pozici provozní v síti hotelů v Praze. Jelikož od hotelnictví je k cestování už jen krůček, přes dva roky cestovala s manželem po Asii a žila v Číně. Pokud zrovna neopečovává všechny naše smlouvy (či tabulky), ráda si zahraje golf, učí děti háčkování nebo zahradničí.

karpacova

Jana Karpačová

projektový manažer

E-mail: jana.krpacova@zslivingston.cz

 • projekty, dotace
 • výkaznictví školy
 • podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků

Pochází z Prahy a momentálně žije v přilehlé vesnici. Vystudovala ekonomii na České zemědělské univerzitě.

První pracovní zkušenosti získala v oblasti žurnalistiky a marketingu. Posledních 11 let pracovala jako administrátor a metodik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na operačních programech evropských strukturálních fondů. Odtud byl už jen krok k zahájení studia všeobecné pedagogiky na Univerzitě Karlově a práci ve škole. Je milující matkou tří synů, kteří jsou její inspirací.

Relaxem je pro ni příroda, zahrada, cyklistika a sport obecně.

 

 

 

 

havrankova

Karolína Havránková

recepční

E-mail: karolina@zslivingston.cz

 • komunikace s rodiči
 • komunikace s obchodními partnery

Narozená v Neratovicích, studentkou na Andělu, nyní rezidentkou v Čakovicích. Už jako malá měla ráda srovnané papíry do komínků a vyplňování všemožných formulářů, takže administrativa byla jasná volba.

Na střední škole se specializovala na Veřejnosprávní činnost a doplnila si praxi na úřadech. Po škole získávala zkušenosti na pozicích recepční, osobní asistentka ale i jako fakturantka. Jelikož má opravdu ráda komunikaci s lidmi a bez nich jí příjde práce šedivá, recepce se stala jejím cílem. Ale aby si od té vší administrativy odpočala, ráda si zacvičí jógu nebo se zajde proběhnout se svým psem.

jaroslav-pokorny
Jaroslav Pokorný
majitel

E-mail: jaroslav.pokorny@zslivingston.cz

 • ekonomické řízení společnosti
 • další rozvoj a expanze

Narodil se a celý život žije v Čakovicích. Založil zde společnost, která staví, vlastní a pronajímá nemovitosti. Oblasti nemovitostí se intenzivně věnuje po stránce jak finanční, architektonické tak dokonce i designové. V roce 2014 postavil budovu školy a stal se jejím spolumajitelem. Mezi jeho záliby patří motosport a tenis. Volný čas rád tráví na chalupě v Jizerských horách. Ve škole se věnuje jejímu ekonomickému řízení a dalšímu rozvoji.

pokorna

Eva Pokorná

majitelka

E-mail: eva.pokorna@zslivingston.cz

 • právní podpora
 • administrativa
 • další rozvoj a expanze

Narodila se v Praze, kde absolvovala střední ekonomickou školu a vystudovala práva na UK v Praze. Poté pracovala v justici jako státní zástupkyně a po mateřské od roku 2012 působí jako advokátka. Od roku 2014 zajišťuje pro školu právní servis. V loňském roce se stala spolumajitelkou a jednatelkou školy a ve škole má svou dceru. Jejím hlavním koníčkem je kůň Da Vinci,  četba a golf.smloikova

Magdaléna Smolíková

učitel v Mátové třídě

E-mail: magdalena.smolikova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni (1. až 3. třída)

Narodila se a žije v Praze, kde vystudovala VŠE se zaměřením na psychologii a sociologii. V současné době dokončuje poslední ročník magisterského studia Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty s SVP a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

První pracovní zkušenosti a jazykové dovednosti získala jako au-pair ve Francii a USA. Poté se profesně pohybovala v oblasti financí, mimo jiné v Německu a Francii, vytvářela metodiky práce, vedla mezinárodní tým a působila jako školitel.

Po narození vlastních dětí se začala aktivně zajímat o oblast speciálního vzdělávání a terapie. Působila jako asistent pedagoga na I. stupni a současně poskytovala terapie žákům s poruchami učení a chování (např. ADHD, terapie EEG Biofeedback).

Je členkou Evropské komory homeopatů a dlouhodobě se vzdělává v oblasti celostní medicíny. V mládí získala titul vicemistryně v trojskoku a láska ke sportu ji provází dodnes – z kolektivních sportů má nejraději volejbal. Aktivně působí ve spolku Sokol.

matejkova

Jana Matějková 

učitelka v Tyrkysové třídě

E-mail: jana.matejkova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni (1. až 3. třída)

Jana pochází z Libušína u Kladna. Po maturitě na gymnáziu studovala anglický jazyk, poté vystudovala pedagogiku a andragogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.

Kvalifikaci si prohloubila absolvováním výukového programu „Začít spolu – Step by Step“. Angličtinu si pak zdokonalila na několikatýdenní stáži na Maltě. Na základní škole učí už 15 let. Začínala s výukou angličtiny a němčiny na druhém stupni. Po třech letech přestoupila na první stupeň, kde pravidelně střídala první, druhou a třetí třídu.

Mezi její záliby patří sport (fitness, plavání), hudba (hraje na klavír), zdravý životní styl, ráda cestuje a navštěvuje různé kulturní akce. A také má ráda malé děti, práce s nimi ji baví a naplňuje.

babkova

Kamila Babková

učitelka ve Žluté třídě

E-mail: kamila.babkova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni (1. až 3. třída)

Pochází z Prahy, kde na Univerzitě Karlově vystudovala učitelství pro 1. stupeň. Po dokončení učila na základních školách v Klecanech a poté i v Čakovicích. Když zrovna neučí, rád tráví volný čas v tělocvičně, kde děti učí aerobik či gymnastiku. Jelikož má silný cit pro charitu a pomoc bližním, angažovala se ve spoustě akcí typu Liga proti rakovině či nadací Pomozte dětem. Má dvě děti, se kterými ráda chodí do přírody. Mezi její další záliby patří tanec, zpěv a tvoření vlastních básní.


 

lochmanova

Ester Lochmanová

učitelka v Mátové třídě

E-mail: ester.lochmanova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni (1. až 3. třída)

Ester vystudovala Pedagogickou fakultu UK obor speciální pedagogika – učitelství, se zaměřenímna logopedi – surdopedii. Koncem studií již učila ve speciální logopedické třídě jako třídní učitel. V průběhu studií se vyškolila instruktorem pro děti s tělesným postižením a o prázdninách jezdila na tábory – její cesta se tímto uchýlila na 8 let do Jedličkově ústavu, zpočátku jako vychovatel a po ukončení atestace jako klinický logoped.

Ve volných chvílích působila jako konzultant na Lince Bezpečí (5let) a po mateřské dovolené začala pracovat ve svém oboru klinické logopedie a jako speciální pedagog v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Doposud (5let) spolupracuje s Montessori školkou Duhovka v logopedické prevenci a nápravě.

Je matkou 2 dětí, Bettynky a Alexe, které se snaží vychovávat respektujícím přístupem, proto se rozhodla je mít ve škole Livingston, prošla i sama školením Respektovat a být respektován.

Žije v Čakovicích a je členem komise školství, kde se snaží pozitivně ovlivnit dění v městské části Praha-Čakovice. Hlavním koníčkem je rodina, miluje zvířata, zabývá se propojením práce s Canis terapií, ráda čte a cestuje a baví ji její práce.


loudova

Anna Loudová

učitelka v Zelené třídě

E-mail: anna.loudova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni (1. až 3. třída)

Anička pochází z malé vesničky za Prahou, vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu studií se zabývala především vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich začleňováním do tříd, vedla také kurzy češtiny pro tyto děti. Zkušenosti s dětmi dále získávala jako vedoucí příměstského tábora, kurzů flétny a hlídáním dětí přímo v rodinách. Při studiu VŠ využila možnosti studijní stáže v Portugalsku, kde strávila půl roku a sbírala poznatky v místních ZŠ.

Ve volném čase ráda cestuje, chodí po horách, jezdí n a vodu a provozuje různé další outdoorové aktivity. Odpočívá ráda v divadle, kině, anebo s dobrou knihou.

bodlakova

Alexandra Bodláková

učitelka v Modré třídě

E-mail: alexandra.bodlakova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni (4. a 5. třída)
 • smysluplná výuka českého jazyka a literatury na druhém stupni
 • odpolední program pro děti

Saša pochází z podhůří Orlických hor. Do Prahy se vydala za studiem a spokojeně tu žije již více než deset let. Vystudovala obory Český jazyk a literatura a Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Pět let pracovala pro Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, kde učila cizince češtinu, vyučovala různé humanitní předměty (psychologii, sociologii atd.) a připravovala studenty k vysokoškolským SCIO zkouškám. Při studiu VŠ pečovala o batolata i předškoláky (privátní chůva), má zkušenosti s dětmi s postižením, hlídá ratolesti sousedům.

Je empatická, klidná a ráda se vrhá do různých kreativních činností. Nejlépe si odpočine během pečení, procházek v lese či s dobrou knihou v ruce.

 

houskova

Sabina Housková

učitelka v Olivové třídě

E-mail: sabina.houskova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni (4. a 5. třída)

Sabina pochází z malebné vesničky v jižních Čechách, narodila se ve městě Tábor, kde také vystudovala čtyřleté gymnázium. Poté její kroky směřovaly na Pedagogickou fakultu na UK v Praze, kde studuje obory Biologie a Výchova ke zdraví.

Co se týče zkušeností v oboru pedagogiky, pracovala na pozici asistentky pedagoga na základní škole v Praze. Povolání učitelky bere jako svoje poslání, kterému se chtěla věnovat již od útlého věku. S dětmi intenzivně pracovala také jako chůva nebo trenérka sportovního aerobiku.

Velmi ji baví hudba, literatura a divadlo, na gymnáziu zvítězila v literární “Soutěži pro mladé novináře Jihočeského kraje”. Nedílnou součástí jejího životního stylu je sport, aktivně se věnovala sportovnímu aerobiku.

brodnicek

Daniel Brodníček

učitel v Modré a Olivové třídě

E-mail: daniel.brodnicek@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni
 • odpolední program pro děti

Daniel se narodil v Kraslicích. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Pracoval na základní škole v Kraslicích, kde učil zeměpis, fyziku a matematiku, a vedl také různé přírodovědně zaměřené kroužky.

Ve volném čase rád cestuje, nejraději objevuje různé kouty Asie, a v poslední době si našel cestu k horolezectví. Dále se zajímá o naše životní prostředí a ekologii obecně.

kullova

Martina Kullová

učitelka v Modré a Olivové třídě

E-mail: martina.kullova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka přírodopisu na prvním stupni
 • odpolední program pro děti

Martina pochází ze Slovenska, ale žije v Praze. Vystudovala biologii a chemii na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity. Během svých studií vedla jezdecké tábory pro děti, školy v přírodě, adaptační kurzy a podobně.

Svou pedagogickou kariéru nastartovala na osmiletém gymnáziu na Malé Straně, kde působila jako učitelka biologie a chemie pro studenty všech věkových kategorií.

Žije aktivním životním stylem a prokrastinace je pro ni cizí slovo. Ve volném čase hodně sportuje – nejraději chodí plavat, běhat, hrát badminton, posilovat, cvičit jógu… baví ji však téměř všechny sporty, dokonce i šachy 🙂

V minulém roce kromě státnic a zkoušky z českého jazyka absolvovala také kurz pro instruktory a stala se certifikovaným instruktorem jógy. Protože je biolog tělem i duší, o víkendech ji nejčastěji najdete, jak poznává krásy přírody na horách na Slovensku, ale i v Česku nebo Rakousku.

 

gregova

Elena Gergova 

učitelka výtvarné výchovy

E-mail: elena.gergova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka výtvarné výchovy na prvním a druhém stupni

Vystudovala obor Design, ateliér Keramika a porcelán na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Absolvovala dvouletý rozšiřující vzdělávací program z pedagogiky a výtvarné výchovy pro ZUŠ, ZŠ, SŠ, tzv. pedagogické minimum, zakončené závěrečnou zkouškou a získáním osvědčení.

Lektorské činnosti, vedení volnočasových aktivit a workshopů v oboru VV a keramika se věnuje sedmým rokem, nejčastěji pracuje s dětmi předškolního a školního věku, ale také s dospělými a seniory. Sama se věnuje tvorbě užité keramiky, volné sochy, land art, kresbě, malbě a fotografii. Ve volném čase ráda cestuje za kulturou nebo do přírody. Z pohybu vyhrává chůze, z prostředí pak hory.

Zajímá se o folklor a cesty ke kořenům kultur různých regionů. Zde čerpá inspiraci. Mimo jiné ji láká oblast balkánu, kde má své kořeny.

Učí se hrát na africký buben djembe. Podílí se na výchově dvou ,,nevlastních“ dospívajících dětí, které jsou jí též velkou inspirací.

brodnicek

Daniel Brodníček

třídní učitel v Karibské třídě

E-mail: daniel.brodnicek@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka fyziky, matematiky a zeměpisu na druhém stupni
 • odpolední program pro děti

Daniel se narodil v Kraslicích. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Pracoval na základní škole v Kraslicích, kde učil zeměpis, fyziku a matematiku, a vedl také různé přírodovědně zaměřené kroužky.

Ve volném čase rád cestuje, nejraději objevuje různé kouty Asie, a v poslední době si našel cestu k horolezectví. Dále se zajímá o naše životní prostředí a ekologii obecně.

drda

Václav Drda 

učitel v Kakaové třídě

E-mail: vaclav.drda@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dějepisu a základů společenských věd na druhém stupni
 • odpolední program pro děti

Pochází ze Středočeského kraje, vystudoval obor Orální historie – soudobé dějiny a soudobé dějiny se zaměřením na historii německy mluvících zemí. Při studiu začal podnikat, jako bezpečnostní analytik. Po osmi letech usoudil, že je třeba život přehodnotit a vrhl se na dráhu učitele.

Odmala se věnuje práci s dětmi v rámci Českobratrské církve evangelické. Mezi jeho záliby patří četba, jízda na koloběžce, cestování, horské túry a amatérské truhlaření.

kullova

Martina Kullová

učitelka v Kakaové a Karibské třídě

E-mail: martina.kullova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka biologie a chemie na druhém stupni
 • odpolední program pro děti

Martina pochází ze Slovenska, ale žije v Praze. Vystudovala biologii a chemii na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity. Během svých studií vedla jezdecké tábory pro děti, školy v přírodě, adaptační kurzy a podobně. Svou pedagogickou kariéru nastartovala na osmiletém gymnáziu na Malé Straně, kde působila jako učitelka biologie a chemie pro studenty všech věkových kategorií. Žije aktivním životním stylem a prokrastinace je pro ni cizí slovo.

Ve volném čase hodně sportuje – nejraději chodí plavat, běhat, hrát badminton, posilovat, cvičit jógu… baví ji však téměř všechny sporty, dokonce i šachy 🙂 V minulém roce kromě státnic a zkoušky z českého jazyka absolvovala také kurz pro instruktory a stala se certifikovaným instruktorem jógy.

Protože je biolog tělem i duší, o víkendech ji nejčastěji najdete, jak poznává krásy přírody na horách na Slovensku, ale i v Česku nebo Rakousku.

bodlakova

Alexandra Bodláková

učitelka v Kakové a Karibské třídě

E-mail: alexandra.bodlakova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni (4. a 5. třída)
 • smysluplná výuka českého jazyka a literatury na druhém stupni
 • odpolědní program pro děti

Saša pochází z podhůří Orlických hor. Do Prahy se vydala za studiem a spokojeně tu žije již více než deset let. Vystudovala obory Český jazyk a literatura a Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Pět let pracovala pro Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, kde učila cizince češtinu, vyučovala různé humanitní předměty (psychologii, sociologii atd.) a připravovala studenty k vysokoškolským SCIO zkouškám.

Při studiu VŠ pečovala o batolata i předškoláky (privátní chůva), má zkušenosti s dětmi s postižením, hlídá ratolesti sousedům. Je empatická, klidná a ráda se vrhá do různých kreativních činností. Nejlépe si odpočine během pečení, procházek v lese či s dobrou knihou v ruce.

gregova

Elena Gergova 

učitelka výtvarné výchovy

E-mail: elena.gergova@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka výtvarné výchovy na prvním a druhém stupni

Vystudovala obor Design, ateliér Keramika a porcelán na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Absolvovala dvouletý rozšiřující vzdělávací program z pedagogiky a výtvarné výchovy pro ZUŠ, ZŠ, SŠ, tzv. pedagogické minimum, zakončené závěrečnou zkouškou a získáním osvědčení. Lektorské činnosti, vedení volnočasových aktivit a workshopů v oboru VV a keramika se věnuje sedmým rokem, nejčastěji pracuje s dětmi předškolního a školního věku, ale také s dospělými a seniory. Sama se věnuje tvorbě užité keramiky, volné sochy, land art, kresbě, malbě a fotografii.

Ve volném čase ráda cestuje za kulturou nebo do přírody. Z pohybu vyhrává chůze, z prostředí pak hory. Zajímá se o folklor a cesty ke kořenům kultur různých regionů. Zde čerpá inspiraci. Mimo jiné ji láká oblast balkánu, kde má své kořeny. Učí se hrát na africký buben djembe. Podílí se na výchově dvou ,,nevlastních“ dospívajících dětí, které jsou jí též velkou inspirací.

 

nonameDominika Řezníčková

asistentka pedagoga

E-mail: dominika.reznickova@zslivingston.cz

 • podpora dětí na prvním stupni

Pochází z Prahy, kde také vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní. Poté úspěšně dokončila bakalářské studium Speciální pedagogiky na Univerzitě J. A. Komenského. Během studia na VOŠ se účastnila praxí, které byly z velké části zaměřeny na předškolní děti i školáky. Vedla dětské tábory v rámci lesní školky a příměstské tábory specializované na výuku na in-line bruslích.

V ZŠ Livingston by chtěla v dětech probouzet lásku ke zvířatům, proto povede aktivitu Malý chovatel. Zde si budou děti rozšiřovat znalosti o fauně jako celku, absolvovat zajímavé exkurze po okolních farmičkách a trénovat si péči o domácí mazlíčky v praxi. Již z výše zmíněného je zřejmý její kladný vztah ke zvířatům všeho druhu a k přírodě.

V minulosti závodně jezdila na koni, v současnosti již pouze rekreačně. Jejím dalším koníčkem je hudba, a proto se věnuje hře na bicí nástroje a klavír.

tomiskova

Šárka Tomišková

asistentka pedagoga

E-mail: sarka.tomiskova@zslivingston.cz

 • podpora dětí na prvním stupni

Šárka pochází z Chrudimi, nicméně studiu se věnovala na Univerzitě v Liberci, kde si vybrala obor Pedagogika volného času. Že chce pracovat s dětmi, to jí bylo jasné už během studia na pedagogickém lyceu. Až dokončí současné bakalářské studium, plánuje dále pokračovat ve svém vzdělávání na poli pedagogiky. Za zmínku určitě stojí její pracovní zkušenost s dětmi s autismem, kdy jim byla nápomocna jakožto asistentka.

Největší klid nachází ve výtvarném vyžití, sportu či ráda cestuje. Pokud se rozhodne pro sportovní relaxaci, ráda si zajde na brusle, kolo či se věnuje tanci.

Při cestování ji to vždy táhne za teplem a sluníčkem.

novotny

Jakub Novotný

asistent pedagoga

E-mail: jakub.novotny@zslivingston.cz

 • podpora dětí na prvním stupni

Již od dětství žije v Praze. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT, obor Architektura. Mnoho let je členem skautského oddílu, kde se od roku 2009 podílí na vedení dětí (8-15 let), přípravě her, výprav a táborů. V rámci Junáka absolvoval školení v oblasti vývojové psychologie, práva, zdravovědy a dalších znalostí při práci s dětmi. Dále působil jako lektor dětského kroužku počítačů při společnosti Kroužky, s.r.o. a v minulém školním roce jako průvodce ve Svobodné škole Praha, z.ú.

V loňském roce vypomáhal v družině ZŠ Livingston jako brigádník. Rozhodl se ale, že chce se školou spolupracovat i nadále, a tak se stal natrvalo členem našeho týmu.

Ve volném čase rád cestuje, poslouchá hudbu, jezdí na kole a běžkuje. Také si rád přečte dobrou knihu a zajímá se o přírodu a ekologii.

nonameMarkéta Muláčková

asistentka pedagoga

E-mail: marketa.mulackova@zslivingston.cz

 • podpora dětí na prvním stupni

Narodila se v Praze pod Vyšehradem. Vystudovala SUPŠ, na Žižkově náměstí. Na střední škole se díky profesoru Jaroslavu Šťědrovi zamilovala do malby, nejen na plátno! Pokračovala na Pedagogické fakultě UK v Praze se zaměřením na ZUŠ. Doc.Jan Slavík jí nadchl pro artefiletický přístupu s dětmi. Dodržuje jeho heslo v praxi: “Nebojme se umění, ono se nás také nebojí”!

V současné době žije s rodinou v Praze, Čimicích. Má dvě děti. Většinou každý rok uspořádá veřejnou výstavu. Momentálně jí pohltilo téma andělů (www.andelsko.cz). Miluje čaj, čajování a poznávání čajoven, po celém světě.

Také její stabilní láskou je příroda, zvířata a hraní na všelijaké hudební nástroje, včetně perkusí. Mezi favority patří latinskoamerické rytmy.


slepickova

Denisa Slepičková

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: denisa.slepickova@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti

Pochází ze západních Čech, ale dětství a mládí prožila v Pardubicích. V letošním roce ukončila bakalářské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obor –  Aktivity v přírodě. V současné době studuje navazující magisterské studium. Dále studuje na pedagogické fakultě UK obor matematika (bakalářské studium).

Praxi s dětmi získala především na dětských táborech a vedením kroužků se všeobecnou pohybovou přípravou. Působila jako instruktor na adaptačních kurzech pro děti základních škol. Je akreditovanou instruktorkou lyžování, vodní turistiky a lanových překážek.

Dokáže odborně vést skupinu cyklistů a má za sebou kurz vedení her a dopravní výchovy.

Ráda jezdí na inline bruslích, tancuje a čte kvalitní literaturu. Největší relaxací je pro ni jízda na koni a procházka lesem s její fenkou.

ksinska

Anna Kšinská

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: anna.ksinska@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti

Pochází z Prahy, kde také studuje 1. ročník magisterského studia na pedagogické fakultě na UK, obor: Francouzský jazyk – Základy společenských věd,  specializace 2. stupeň ZŠ + SŠ. Během studia na gymnázium objevila svou lásku pro francouzský jazyk, kterou po nástupu na pedagogickou fakultu rozvinula ročním pobytem ve Francii, kde na univerzitě Julese Verna dále pronikala do tajů tohoto úžasného jazyka.

Ale ani po návratu nedává své slovní zásobě spát a účastní se různých kulturních večerů s rodilými mluvčími. Jelikož má za sebou maturitu z dějin umění, provází ji štětce a barvy celým životem. Ve škole se jakožto družinářka ujala péče o kreativní ateliér a pomáhá zde dětem s malířskou tvorbou.

Ráda poznává nová místa, kde čerpá inspiraci. Anna je kreativní člověk, který je otevřený novým metodám, přístupům a hýří nápady.

janic

David Janič

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: david.janic@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti

Davida k nám osud zavál až z Prešova, kde David studoval bakalářské studium oboru Volnočasové aktivity, na fakultě Řeckokatolické teologické. Jelikož už před studiem věděl, že chce pracovat s dětmi, sbíral zkušenosti v dětském centru ABC v Prešově. Když zrovna neplánuje aktivity pro děti, rád si zasportuje, zajde za kulturou, či se věnuje aranžérství. Jeho velkou vášní je sběratelství LP, hlavně z let 60. až 80., nicméně nejvíce klidu nachází při poslechu Hany Zagorové.

tomiskova

Šárka Tomišková

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: sarka.tomiskova@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti

Šárka pochází z Chrudimi, nicméně studiu se věnovala na Univerzitě v Liberci, kde si vybrala obor Pedagogika volného času. Že chce pracovat s dětmi, to jí bylo jasné už během studia na pedagogickém lyceu. Až dokončí současné bakalářské studium, plánuje dále pokračovat ve svém vzdělávání na poli pedagogiky. Za zmínku určitě stojí její pracovní zkušenost s dětmi s autismem, kdy jim byla nápomocna jakožto asistentka.

Největší klid nachází ve výtvarném vyžití, sportu či ráda cestuje. Pokud se rozhodne pro sportovní relaxaci, ráda si zajde na brusle, kolo či se věnuje tanci.

Při cestování ji to vždy táhne za teplem a sluníčkem.

novotny

Jakub Novotný

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: jakub.novotny@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti

Již od dětství žije v Praze. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT, obor Architektura. Mnoho let je členem skautského oddílu, kde se od roku 2009 podílí na vedení dětí (8-15 let), přípravě her, výprav a táborů. V rámci Junáka absolvoval školení v oblasti vývojové psychologie, práva, zdravovědy a dalších znalostí při práci s dětmi. Dále působil jako lektor dětského kroužku počítačů při společnosti Kroužky, s.r.o. a v minulém školním roce jako průvodce ve Svobodné škole Praha, z.ú.

V loňském roce vypomáhal v družině ZŠ Livingston jako brigádník. Rozhodl se ale, že chce se školou spolupracovat i nadále, a tak se stal natrvalo členem našeho týmu.

Ve volném čase rád cestuje, poslouchá hudbu, jezdí na kole a běžkuje. Také si rád přečte dobrou knihu a zajímá se o přírodu a ekologii.

noname

Dominika Řezníčková

odpolední program v ZŠ Livingston

E-mail: dominika.reznickova@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti

Pochází z Prahy, kde také vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní. Poté úspěšně dokončila bakalářské studium Speciální pedagogiky na Univerzitě J. A. Komenského. Během studia na VOŠ se účastnila praxí, které byly z velké části zaměřeny na předškolní děti i školáky. Vedla dětské tábory v rámci lesní školky a příměstské tábory specializované na výuku na in-line bruslích.

V ZŠ Livingston by chtěla v dětech probouzet lásku ke zvířatům, proto povede aktivitu Malý chovatel. Zde si budou děti rozšiřovat znalosti o fauně jako celku, absolvovat zajímavé exkurze po okolních farmičkách a trénovat si péči o domácí mazlíčky v praxi. Již z výše zmíněného je zřejmý její kladný vztah ke zvířatům všeho druhu a k přírodě.

V minulosti závodně jezdila na koni, v současnosti již pouze rekreačně. Jejím dalším koníčkem je hudba, a proto se věnuje hře na bicí nástroje a klavír.

nonameMarkéta Muláčková

asistentka pedagoga

E-mail: marketa.mulackova@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti

Narodila se v Praze pod Vyšehradem. Vystudovala SUPŠ, na Žižkově náměstí. Na střední škole se díky profesoru Jaroslavu Šťědrovi zamilovala do malby, nejen na plátno! Pokračovala na Pedagogické fakultě UK v Praze se zaměřením na ZUŠ. Doc.Jan Slavík jí nadchl pro artefiletický přístupu s dětmi. Dodržuje jeho heslo v praxi: “Nebojme se umění, ono se nás také nebojí”!

V současné době žije s rodinou v Praze, Čimicích. Má dvě děti. Většinou každý rok uspořádá veřejnou výstavu. Momentálně jí pohltilo téma andělů (www.andelsko.cz). Miluje čaj, čajování a poznávání čajoven, po celém světě.

Také její stabilní láskou je příroda, zvířata a hraní na všelijaké hudební nástroje, včetně perkusí. Mezi favority patří latinskoamerické rytmy.

foto

Kateřina Pešková

učitelka anglického jazyka

E-mail: katerina.peskova@zslivingston.cz

 • výuka anglického jazyka
 • anglické workshopy – Art, Projects, Drama

Původem je z malebné vesničky Ludgeřovic, kousek od Ostravy. Působila zde několik let jako učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy na 1. i 2. stupni ZŠ. Zároveň vykonávala funkci metodika prevence rizikového chování. Během svého působení na škole se stala autorkou projektu zaměřeného na boj proti šikaně pod záštitou Krajského úřadu v Ostravě. V pedagogice se pohybuje téměř deset let. Pro ostravskou jazykovou agenturu YES pracovala jako lektorka. Katka má zkušenosti s výukou jak dětí, tak i dospělých.

Přestěhovala se do Prahy, kde rovněž pracovala jako učitelka na ZŠ. Má za sebou desítky školení, seminářů a také jazykovou stáž na Maltě. Velkým koníčkem je příroda, abstraktní malba a hudba. Ráda se účastní hudebních festivalů a hudbu s chutí promítá i do výuky AJ, kde má od dětí velice pozitivní ohlasy. Píše anglické texty pro grunge-rockovou kapelu. Dříve se věnovala také amatérskému divadlu. Ve své diplomové práci propojila techniky dramatické výchovy s výukou anglického jazyka.

Katka je velice energická a díky svým zkušenostem je zaroveň i empatickou osobou.

cerna

Naďa Černá

učitelka anglického jazyka

E-mail: nada.cerna@zslivingston.cz

 • výuka anglického jazyka
 • Jolly Phonics

Původem z Prahy, duší velkým cestovatelem. Už během posledního ročníku gymnázia pocítila vábení dálek a na zkoušku strávila výměnný pobyt na střední škole v USA. A bylo rozhodnuto! Zrodila se láska k angličtině a touha poznávat svět. Po návratu do Česka vystudovala učitelství angličtiny na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Pardubice.

V rámci svého studia absolvovala stáž Comenius, která umožňuje budoucím učitelům jazyků prohloubit své dovednosti a seznámit se se vzdělávacími systémy v jiných zemích. Naďa tuto možnost využila naplno a půl roku učila angličtinu na základní škole kousek od Madridu, kde však také propadla kouzlu španělštiny. Po Comeniu využila dalšího studijního programu, tentokráte Erasmu a její kroky vedly do Nizozemí. Po státnicích se mohla naplno věnovat své cestovatelské vášni a  nejprve se vydala na půl roku na Nový Zéland.

Poté poslechla volání hispánských zemí a rok žila v jihoamerickém Ekvádoru, kde vyučovala jak jinak, než angličtinu. Mezi její největší záliby patří samozřejmě cestování a jazyky, nicméně když je zrovna v Česku, nejradši chodí po horách a chalupaří.

Největši relax je pro ní pobyt u plotny, kde se ráda pokouší o thajskou či indickou kuchyni. Jejím velkým učitelem je v současnosti její tříletý syn.

fitzhenry

Mark Fitzhenry

učitel anglického jazyka – rodilý mluvčí

E-mail: mark.fitzhenry@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka angličtiny na prvním a druhém stupni
 • anglické workshopy

Mark is from the United States, where he was a journalist, a youth sports coach, and a game show champion. He began teaching in South Korea in 2008 and moved to Prague three years later. While living in the Czech Republic he has visited 8 of the 12 UNESCO sites, performed in Shakespeare plays and improv comedy shows, and watched Pelíšky every Christmas.

He holds a BA in Communication and various certifications in ESL teaching, including a Cambridge DELTA. He is also the proud father of Baldy, a Border Collie-Corgi mix who, like his owner, has lived on three continents, is extremely loud, and wants to eat all the time.

carey

Declan Carey

učitel anglického jazyka – rodilý mluvčí

E-mail: declan.carey@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka angličtiny na prvním a druhém stupni
 • anglické workshopy

Declan is from Manchester, a city in the north of England. At university, he studied English Literature and whilst there he gained his Cert. TESOL English teaching qualification. He came to Prague in 2016 to work for a language school as a teacher and then senior teacher, where he helped to develop new teachers through workshops and mentoring. He is a big Manchester City fan and he enjoys writing in his spare time.