ENGLISH SPOKEN HERE!

Od letošního roku máme v naší škole česko-anglický vzdělávací program s vyšší hodinovou dotací výuky angličtiny. Některé předměty vyučujeme metodou CLIL (tělocvik, prvouka/vlastivěda atd.). Máme předmět Arts & Crafts (výtvarná výchova a pracovní činnosti v angličtině) nebo dvojjazyčnou družinu.   

Přijďte ZAŽÍT ZŠ LIVINGSTON během Týdnu otevřených dveří od 10. ledna 2022!

Rezervujte si termín pro individuální prohlídku zde.

Online seminář pro rodiče 11. ledna, registrujte se zde.

Těšíme se na vás!