Za tento zápis vám bude
dítě vděčné celý svůj život

Pro školní rok 2017/2018 máme místa ve 3. – 6. ročníku.

Mám zájem o přestup

Podmínky přestupu

Dny otevřených dveří najdete v našem kalendáři a na FB stránce.

Kritéria zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 2017/2018

Školné Livingstona
109 000 Kč ročně

Pokud do školy přihlásíte sourozence, dostane od nás slevu na školném.

Co vše je v tom zahrnuto:

 

angličtina se zvýšenou hodinovou dotací
od 1. třídy

exkurze do firem, muzeí v Praze i okolí
(min. 2x měsíčně)

možnost pobytu dítěte ve škole a kreativní družině od 7.30 do 18 hodin

školní knihovna, přístup k učebnicím a dalším materiálům

návštěvy zajímavých osobností, přímo ve škole

ico-montesori

Montessori
pomůcky

 

3 vaše nejčastější dotazy
před zápisem

Pokroky vašeho dítěte budeme hodnotit slovně – a na základě předem jasných měřítek. Učitel si o každém dítěti povede pedagogické záznamy. Prostým pozorováním navíc rychle poznáte zlepšení znalostí či dovedností vlastního dítěte.
Co to znamená, když dítě „zlobí“? Že se nudí nebo je s něčím nespokojené. Na to učitel jednoduše zareaguje jinou/další smysluplnou činností. Pravidla pro fungování ve třídě i v celé škole si nastavují děti společně s učiteli.
Žáci si volně vybírají své činnosti z předem připravené nabídky – a ta dodržuje všechny požadavky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy v ČR.

Nevíte si rady se zápisem?
Chcete něco vysvětlit?

Ptejte se nás