Zápis

 

Výsledky zápisu na školní rok 2018/2019

Na školní rok 2018/2019 přijímáme k zápisům žáky

do 1. tříd a k přestupům žáky do 2. až 8. tříd.

Podat přihlášku pro zápis do prvního ročníku je možné do úterý 3.4.2018.

Termín individuálních schůzek s vedením školy si můžete vybrat na tomto odkaze.

Zápis do 1. tříd se uskuteční ve čtvrtek 12. 4. a pátek 13. 4. 2018, vždy v 10:00, 13:00 a 16:00.

Nejpozději týden před zápisem obdržíte pozvánku na konkrétní čas.

Přestože účast obou rodičů není nezbytná, preferujeme ji.

Zápis se uskuteční v malých skupinkách dětí a bude trvat zhruba 1,5 až 2 hodiny.

Během zápisu bude hravou formou posouzena školní zralost a připravenost budoucích žáků školy.

Výsledky zápisu zveřejníme v prostorách školy a na webových stránkách školy, a to nejpozději v pátek 20. 4. 2018.

K zápisu jsou potřeba:

Přihláška

icon-pdf
Přihláška k zápisu
Stáhněte si v PDF: Přihláška dítěte k zápisu 

Vyplněnou žádost si, prosím, přineste k zápisu.

icon-pdf
Žádost o přijetí
Stáhněte si v PDF: Žádost o přijetí dítěte

Žádost o odklad školní docházky naleznete níže.

icon-pdf
Žádost o odklad
Stáhněte si v PDF: Žádost o odklad

Podmínky a kritéria přijímacího řízení naleznete níže.

icon-pdf
Přijímací řízení 
Stáhněte si v PDF: Podmínky přijímacího řízení

Pokud přihlašujete dítě do 2. až 8. třídy, vyplňte prosím žádost o přestup níže a kontaktujte nás.

icon-pdf
Žádost o přestup
Stáhněte si v PDF: Žádost o přestup dítěte

 

 

 

Zapisujeme děti
k individuálnímu (domácímu)
vzdělávání.
document-arrow

Školné v Livingstonu
112 000 Kč ročně

Pokud do školy přihlásíte sourozence, dostane od nás slevu na školném.

Co vše je v tom zahrnuto:

 

angličtina se zvýšenou hodinovou dotací
od 1. třídy

exkurze do firem, muzeí
v Praze i okolí
(min. 2x měsíčně)

možnost pobytu dítěte ve škole a kreativní družině od 7.30 do 18 hodin

školní knihovna, přístup k učebnicím
a dalším materiálům

návštěvy zajímavých
osobností přímo ve škole

ico-montesori

Montessori
pomůcky

 

3 vaše nejčastější dotazy
před zápisem

Pokroky vašeho dítěte budeme hodnotit slovně – a na základě předem jasných měřítek. Učitel si o každém dítěti povede pedagogické záznamy. Prostým pozorováním navíc rychle poznáte zlepšení znalostí či dovedností vlastního dítěte.
Co to znamená, když dítě „zlobí“? Že se nudí nebo je s něčím nespokojené. Na to učitel jednoduše zareaguje jinou/další smysluplnou činností. Pravidla pro fungování ve třídě i v celé škole si nastavují děti společně s učiteli.
Žáci si volně vybírají své činnosti z předem připravené nabídky – a ta dodržuje všechny požadavky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy v ČR.

Nevíte si rady se zápisem?
Chcete něco vysvětlit?

Ptejte se nás