Za tento zápis vám bude
dítě vděčné celý svůj život.

V průběhu školního roku 2017/2018 je možné přestoupit do 4. – 7. ročníku.

Mám zájem o přestup

Dny otevřených dveří najdete v našem kalendáři a na FB stránce.

Pro školní rok 2018/2019 nebudeme z kapacitních důvodů pořádat zápisy do prvního ročníku.

Kontaktní formulář

Zapisujeme děti
k individuálnímu (domácímu)
vzdělávání.
document-arrow

Školné v Livingstonu
109 000 Kč ročně

Pokud do školy přihlásíte sourozence, dostane od nás slevu na školném.

Co vše je v tom zahrnuto:

 

angličtina se zvýšenou hodinovou dotací
od 1. třídy

exkurze do firem, muzeí
v Praze i okolí
(min. 2x měsíčně)

možnost pobytu dítěte ve škole a kreativní družině od 7.30 do 18 hodin

školní knihovna, přístup k učebnicím
a dalším materiálům

návštěvy zajímavých
osobností přímo ve škole

ico-montesori

Montessori
pomůcky

 

3 vaše nejčastější dotazy
před zápisem

Pokroky vašeho dítěte budeme hodnotit slovně – a na základě předem jasných měřítek. Učitel si o každém dítěti povede pedagogické záznamy. Prostým pozorováním navíc rychle poznáte zlepšení znalostí či dovedností vlastního dítěte.
Co to znamená, když dítě „zlobí“? Že se nudí nebo je s něčím nespokojené. Na to učitel jednoduše zareaguje jinou/další smysluplnou činností. Pravidla pro fungování ve třídě i v celé škole si nastavují děti společně s učiteli.
Žáci si volně vybírají své činnosti z předem připravené nabídky – a ta dodržuje všechny požadavky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy v ČR.

Nevíte si rady se zápisem?
Chcete něco vysvětlit?

Ptejte se nás