About us

We provide an education that prepares our students for life in the modern world. We believe that for children nowadays key abilities are independent judgement, decision making, critical thinking, teamwork, empathy, conflict resolution, as well as the ability to adapt to new situations. We consider these competencies as important as traditional school knowledge. At Livingston, we allow each child to develop at their own pace and in their own way. The reason is simple, not all children are the same and do not have the same preconditions to do the same at the same time. By enabling children to fully express their strengths and talents, they naturally develop and move much further than they would with the traditional curriculum. We enable this by using individual plans, which the children set for themselves with the teacher for a predefined period and which allows the child to directly influence the pace and content of their school work. Of course, we do not give up on the matters that might be difficult or of no interest for the children. They still have to meet at least the minimum standard, announced in advance, but they will be given the option of creating their own timeline.

How it works?

Failing is normal. And useful!

Read more

Chyby bereme jako přirozenou věc, která nás posouvá dál. Proto za ně netrestáme snížením známky nebo černým puntíkem. Místo toho dětem pomůžeme si chybu uvědomit a napravit ji. Bez chyb by to samozřejmě nešlo – ukazují nám, v čem se zlepšit. Je ale důležité, aby děti motivovala touha po růstu a objevování. Nikoli strach, že budou potrestány za selhání. V Livingstonu jdeme vždy cestou pozitivní motivace, aby u nás každé dítě zažilo úspěch.

Critical thinking – essential equipment of the information age.

Read more

I nás na základce otravovalo, když jsme se museli šprtat věci nazpaměť a odříkávat naučené definice před tabulí. Teď to můžeme změnit. A tak děti necháváme raději přemýšlet, hledat souvislosti a nacházet odpovědi na otázky. Nejde jen o to, že učení je pak efektivnější a zábavnější. Rozvoj kritického myšlení se stává důležitým předpokladem uplatnění v informační společnosti. V dílnách čtení a psaní se u nás děti od první třídy učí čtenářské gramotnosti. Děti se od první třídy setkávají s Hejného metodou a zároveň umíme nabídnout i jiné přístupy.

We learn in ninety-minute blocks. And there is no bell here.

Přečíst více

Naše vyučovací bloky jsou dvakrát delší, než je zvykem, ale to neznamená, že se děti dvakrát déle nudí. Právě naopak. Mohou se do aktivit více ponořit, aniž by je z přemýšlení po chvíli vytrhl zvonek. Ten u nás ostatně ani nemáme.

We start at 9 o’clock.

Read more

Vyučování od 8 dětskému biorytmu nesvědčí. Je totiž prokázáno, že v 8 hodin děti ještě nejsou zcela připravené vnímat. Proto u nás startujeme mozkové závity až s úderem deváté.

Internal motivation AKA we know why we study.

Read more

Za vším, co děláme, hledáme smysl. Naši učitelé předávají dětem nejen dovednosti a vědomosti, ale taky jim vysvětlují, k čemu jim budou. Proto třeba v matematice nepočítáme příklady bez kontextu, ale místo toho zakládáme virtuální obchod nebo nakupujeme zboží. Když děti chápou, proč se danou věc učí, jsou motivované dozvědět se ještě víc. Věříme, že děti jsou kompetentní bytosti, a proto vytváříme prostředí, ve kterém děti dosahují svých cílů, pracují samostatně a prochází aktivitami od začátku až do konce. Smysluplnost a zkompetentňující přístup pomáhají dětem i nám dospělým budovat vnitřní motivaci.

We support children’s natural abilities.

Read more

V Livingstonu každý rozvíjí to, co mu jde nejlépe, a zároveň umíme pracovat s rozvojovými oblastmi. S pomocí učitelů si děti sestavují individuální plány, kde zohledňují své silné stránky a to, v čem potřebují podpořit. Výuku sestavujeme tak, aby děti plnily povinné výstupy Rámcových vzdělávacích programů MŠMT a zároveň je nenutíme znát vše perfektně. Děti mezi sebou nesrovnáváme, každé postupuje svým vlastním tempem a spolu s učitelem kontroluje, jak se mu daří svůj plán postupu plnit. Díky tomuto systému jsou děti spokojenější a mají chuť se dál zdokonalovat.

Mixed age classes for effective and fun learning.

Read more

U nás nejsou “áčáci” nebo “béčáci”. Vlastně vůbec nemáme klasické třídy, ale učíme se ve věkově smíšených skupinách. Po několika letech zkušeností se smíšenými třídami vidíme, že umožňují dětem učit se rychleji a efektivněji od spolužáků a snáze se v nich buduje dobré klima třídy. Většinou jsou děti ve třídách s dvěma dospělými. Dva dospěláci tak mají možnost efektivně třídu řídit, individualizovat výuku a věnovat se specifickým potřebám dětí. V jedné skupince je přitom maximálně 16 dětí.

We all set the rules together.

Read more

V Livingstonu se na tvorbě pravidel podílejí i děti. Díky tomu je pak přirozeně chápou jako svá vlastní a necítí potřebu se proti nim vymezovat. To dělá z naší školy prostředí plné vzájemného porozumění a důvěry, kde se každý cítí bezpečně.

We need parents who are on the same page as we are.

Read more

Je pro nás důležité, aby i rodiče chápali priority výuky v Livingstonu, která se od klasické, výkonově zaměřené školy v mnohém liší. Místo známek poskytujeme dětem účelnou a strukturovanou zpětnou vazbu. Ať se jedná o zhodnocení týdenního plánu nebo o vysvědčení, děti se dozvídají, kde jsou a kam mají jít dál. Hodnotíme to, co děti dělají. Ne, jaké jsou. “Šikulky”, závislé na pochvale u nás nepěstujeme. Pro děti je totiž největší pochvalou, když samy vidí, v čem se zlepšily. Proto potřebujeme rodiče, kteří nelpí na jedničkách v žákovské nebo skvěle zvládnutých testech.

Modern technology is an everyday part of learning.

Read more

Počítače a iPady jsou pro nás skutečným nástrojem výuky, a ne jen zábavným zpestřením či digitální učebnicí. S jejich pomocí učíme děti kriticky myslet, pracovat s informacemi i jejich zdroji a tvořit. iPady u nás dětem pomáhají rozvinout vlastní kreativitu a vyzkoušet si to, co by bez nich nebylo možné. Moderní technologie a práce s nimi tvoří v celé škole propracovaný systém, jehož obdobu byste našli v málokteré české škole. Mobilní telefony necháváme zamčené ve skříňce.

Teachers are partners of children in the educational process.

Read more

Dospěláci jsou u nás partnery dětí ve vzdělání. Děti bereme jako sobě rovné, respektujeme jejich individualitu a jedinečnost. Proto si taky všichni navzájem tykáme. A spíš než učitelé si říkáme prostě “dospěláci”.

We choose teachers who believe in the concept of our school.

Read more

To správné prostředí u nás tvoří lidé, a proto si do týmu vybíráme učitele a vychovatele, kteří vidí vzdělání podobně jako my. To, jak o sobě přemýšlím, odráží to, jak uvažujeme o dětech, které na naši školu chodí. Každý z dospěláků celoročně prochází sérií školení na různá témata a supervizních seminářů. Rádi si koukáme pod pokličku, takže fandíme tandemové výuce, často se v hodinách navštěvujeme a natáčíme si videa, která společně v bezpečném prostředí analyzujeme.

We learn to understand ourselves and each other.

Read more

Nevychováváme děti k tomu, aby z nich byli sóloví hráči. Učíme je vzájemné komunikaci a řešení konfliktů. Když někdo poruší pravidla, tak společně rozhodujeme, jak situaci napravit. Vedeme děti k zodpovědnosti a pomocí individuálních plánů je učíme pracovat s časem i cíli, které si nastavily. Věříme, že měkké dovednosti jsou minimálně stejně důležité jako čeština nebo matematika.

Grades? No, thank you!

Read more

Taky si pamatujete, jak vám připadalo nefér známkovat tělocvik nebo zpěv? Vždyť každý z nás má nadání na něco jiného, někdo výborně zpívá a cítí rytmus, ale neuběhne ani kilometr. A teď si představte, že úplně stejně je to s matematikou nebo čtením. Připadá nám nespravedlivé a úplně zbytečné známkovat děti, když se známka odvíjí od nějaké uměle nastavené hranice, která je stejná pro všechny děti a nerespektuje jejich přirozené nadání či hendikepy. Proto u nás používáme systém zpětných vazeb, sebehodnocení a pro starší děti procenta, která odrážejí, nakolik se dítě v rámci svých vlastních možností zhostilo zadaného problému.

The school is open to parents.

Read more

Rodiče se pravidelně účastní takzvaných tripartit, kde spolu s dítětem i učitelem hodnotí postup v individuálním plánu a nastavují další cíle do budoucna. Pravidelně pořádáme setkání a workshopy s odborníky ze školy i mimo ni. Většinu záležitostí u nás rodiče řeší se svými třídními učiteli. Mohou také využít pravidelných konzultací s vedením školy.

We discover new places and new horizons.

Read more

Vydáváme se za vzděláním i mimo školní zdi. Minimálně jednou za měsíc jedeme na zajímavou exkurzi, a tak se nám daří už na prvním stupni pomalu propojovat teoretické znalosti s praxí. Kromě toho podnikáme výlety za novými zážitky nebo občas vyrazíme proběhnout se do přírody. Naši učitelé se chodí inspirovat na náslechy do jiných škol.

An environment in which learning happens on its own.

Read more

Když jsme školu stavěli, mysleli jsme hlavně na to, aby se v ní děti cítily dobře. A tak jsme pořídili to nejnovější vybavení, nainstalovali zdravé osvětlení a koupili ergonomický nábytek. Máme hernu, tělocvičnu, ateliér, cvičnou kuchyň, školní dvůr na střeše. A abychom byli šetrní k životnímu prostředí, vytápíme školu pomocí rekuperace. Když pálí sluníčko, chladíme se klimatizací, anebo vyrážíme za výukou na naši rozlehlou zahradu s vlastním zázemím.

More practical learning for older children.

Read more

Druhý stupeň v Livingstonu plně navazuje na filozofii toho prvního. Zároveň ale bere v úvahu, že teenageři potřebují ve vzdělávání zase o něco jiný přístup. Děti se zde učí v tematických blocích, aby více vnímaly látku v kontextu. Pracují na svých studijních plánech, které určují, co je povinné, volitelné, v rozvrhu dané, anebo volné. Fandíme CLILu, takže se v hodinách biologie potkáte kromě předmětového učitele ještě s angličtinářem. Na druhém stupni naplno využíváme všech možností, které nabízí technologie v modelu one-on-one. Děti si nosí své iPady, které jim umíme plnit zajímavými aplikacemi. Učební materiály a úkoly například shromažďujeme v takzvaných virtuálních třídách, kam mají děti i rodiče kdykoli přístup (včetně víkendů a nočních hodin). Nebo pracujeme s aplikacemi, ve kterých lze tvořit filmy či provést pitvu žáby, aniž by obojživelník došel jakékoli újmy.

English? Of course!

Read more

Rodilí mluvčí se v ZŠ Livingston starají o to, aby byla angličtina běžnou součástí dne. Dokonce v ní vyučujeme i nelingvistické předměty ve formě CLILu a v nabídce máme také různé volitelné anglické workshopy. Pro děti se tak stává kontakt s jazykem opravdu zcela přirozený. S angličtinou se u nás děti setkají i v česko-anglické drůže.

After school activities are as much fun as they are educational.

Read more

Družina u nás není “odkladiště” dětí, na které nemá nikdo čas, ale plnohodnotné navázání na výuku se spoustu aktivit a možností. Děti si z nich vyberou to, co je nejvíc baví, a dál tak rozvíjí svůj potenciál. Vše se děje pod jednou střechou, takže rodiče nemusí děti na kroužky nikam převážet. Celkové pojetí družiny navazuje na dopolední část dne a umožňuje dětem odpočívat, bavit se nebo klidně dělat domácí úkoly.

And what then? High School!

Read more

Ačkoliv jsme mladá škola, máme své první absolventy a děti přestupující na víceletá gymnázia. Jsme rádi, že naše škola dává dětem potřebný základ a umožňuje jim vydat se jinou cestou.

Virtual tour of the school

  • Vážská 998/2, 196 00 Praha 9 - Čakovice
  • Tel: 797 995 111
  • recepce@zslivingston.cz

Copyright 2014 – 2021 ZŠ Livingston, všechna práva vyhrazena