Záznam webináře o smysluplné digitalizaci českého školství

Přinášíme vám záznam webináře s ministrem školství ČR panem Petrem Gazdíkem, který pořádali kolegové z VividBooks a který moderovala naše paní ředitelka.