Jak fungujeme

Hodnoty a vize ZŠ Livingston

Naši školu navštěvuje zdravě sebevědomé dítě, které zná svoje přednosti, umí se zorientovat ve složitých situacích a má chuť se dál vzdělávat.

Škola jako místo pro život

Učení je nejefektivnější, děje-li se na základě touhy objevovat a vnitřní motivace. To znamená, že dítě má  šanci vzít iniciativu do svých rukou a jít vlastní cestou. Pokud je dětem ponechán čas a prostor onu vrozenou schopnost rozvíjet, budou se samy chtít učit novému. Naše škola poskytuje podnětné vzdělávací prostředí, které podporuje zvídavost a chuť učit se. Součástí tohoto prostředí je respekt a úcta k dítěti, jako rovnocennému partnerovi. Děti se v otevřených debatách podílejí na tvorbě pravidel platných pro fungování školy. Škola tak vytváří demokratické prostředí, kde se každý stává spoluodpovědný za svoje vzdělání a tím pádem i život.

 • Svoboda
 • Demokracie
 • Učení – vnitřní motivace
 • Vztahy
 • Důvěra
 • Radost

Výhody naší školy – proč právě k nám?

 • Vytváříme malé skupinky dětí
 • Podporujeme v dětech zvídavost a zájem o svět
 • Rozvíjíme talenty a nadání
 • Nabízíme neautorativní režim
 • Ve škole není zbytečný stres
 • Podporujeme v dětech zodpovědnost
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti
 • Ve škole je minimalizován vznik šikany
 • Školu tvoří učitelé
 • Umožňujeme dětem učit se smysluplně

Absolventi naší školy

Budou absolventi naší školy schopni uspět ve svém pozdějším životě? Vzhledem k tempu, jakým se rozvíjí společnost a faktu, že nikdo dnes neví, jaké schopnosti a vědomosti budou pro děti v budoucnu nepostradatelné, je velice těžké na takovou otázku odpovědět. Jsme ale přesvědčeni, že vlastnosti, dovednosti a schopnosti, které v dětech naše škola rozvíjí, budou hrát důležitou roli. Jsou to zejména: 

zůstat otevřený se zájmem o okolí a vzdělávání

přijímat nové perspektivy a vytvářet si vlastní pohled na svět

spolupracovat, plánovat společně

umět se sám rozhodovat, samostatně uvažovat, motivovat sebe sama a zůstat aktivní

umět řešit konflikty

být empatický a solidární

Co potřebujete vědět

 • Den organizujeme efektivně
 • Odpolední program (družina) má charakter rozvojových aktivit
 • Rodiče jsou ve škole vítáni
 • Výlety, exkurze a outdoorové aktivity samozřejmostí
 • Logoped i školní psycholog na dosah ruky
 • IT vybavení máme, užíváme s rozmyslem
 • Na pestré a zdravé stravě nám záleží
 • Podporujeme zdravý životní styl

icon-pdfŠkolní vzdělávací program
Stáhněte si v PDF

icon-pdf Výroční zpráva 2016/2017
Stáhněte si v PDF

icon-pdfŠkolní řád
Stáhněte si v PDF

icon-pdfVýroční zpráva 2017/2018
Stáhněte si v PDF