Děti mají velkou chuť vzlétnout.
Naše škola je v tom vždy podpoří

Livingston je soukromá ZŠ s placeným
školným, která místo tradiční výuky otvírá
dětem přirozený prostor jejich vlastního talentu.

Čím je škola Livingston jiná?

Rozvíjíme talent dětí

Podporujeme vnitřní motivaci

Neřídíme dětskou touhu po poznání.
Připravujeme jí vhodné podmínky.

 

Rozvíjíme talent dětí

Ne tradičním porovnáváním – ale
v pocitu spokojenosti sám se sebou.

Rozvíjíme talent dětí

 

Bereme je jako rovnocenné

Děti jsou lidské bytosti stejně jako
učitel – který má jen více znalostí a zkušeností.

 

Máme neautoritativní režim

Protože děti se mnohem lépe učí,
když nejsou pod tlakem a hrozbami.

Rozvíjíme talent dětí

Víme, že angličtina je důležitá

Proto ji zařazujeme hned od 1. třídy.
A unikátní metodou Jolly Phonics.

 

Vytváříme důvěrné prostředí

Děti se učí ve věkově smíšených skupinách.
V každé z nich není více než 18 dětí.

 

 

„Škola tu není od toho, aby se dítě bálo
před učitelem udělat chybu. Ale aby se
cítilo bezpečně tam, kde se učí
poznávat svět kolem sebe.“

Chcete, aby vaše dítě také vzlétlo?

Zapište jej do ZŠ Livingston.