Třída pro předškoláky

Třída pro předškoláky je vedena v souladu s filosofií školy.
Přináší dětem možnost lépe poznat sám sebe, naučit se novým věcem a rozvíjet své přednosti.

Jak fungujeme?

Naším cílem je pomoci dětem rozvíjet jejich osobnost i schopnosti, a to s ohledem na to, co právě prožívají, co je baví a co se chtějí naučit.

Děti se zcela přirozeně připravují na čtení, psaní a další činnosti, které je ve škole čekají. Společně s Ivetou, která třídu předškoláků vede, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, zábavnou formou pronikají do tajů matematiky, věnují se uměleckým činnostem. Každý týden se setkávají se školní logopedkou.
Děti se učí komunikovat, nechceme, aby se ztratily v davu. Společně domlouvají pravidla, přichází se svými nápady i názory a učí se respektovat ostatní. Stávají se samostatnějšími, sebevědomějšími a zároveň rozvíjejí svou empatii.
Menší skupina dětí (maximálně 12 žáků v předškolní třídě) umožňuje lepší spolupráci i více příležitostí pro individuální přístup. Děti si mohou volit vlastní tempo, zabývat se tím, co je zajímá, více do hloubky.
Předškolní věk je ideální čas, kdy začít s výukou cizího jazyka. Začít s cizím jazykem v nízkém věku a používat ho při hře i v každodenních situacích je tou nejpřirozenější cestou, jak si jazyk osvojit. Angličtina s rodilou mluvčí je nedílnou součástí programu pro předškoláky v rozsahu jednoho dopoledne týdně.
Do naší školy se děti těší. I když to možná zní banálně, považujeme to za náš hlavní cíl. Chceme, aby děti cítily, že jejich názory i pocity jsou pro nás velmi důležité a záleží na nich. 

Jak vypadá náš den?

Děti se učí v plně vybavené třídě v budově školy, k dispozici tak mají tělocvičnu, výtvarný ateliér, Montessori pracovnu i další zázemí.

Děti se mohou sejít v družině už v 7.30 ráno. Dopolední blok s Ivetou začíná v 8.30, a to setkáním v kruhu, kde si povídáme o tom, co jsme zažili, co nás čeká a plánujeme další činnosti. Do programu jsou zařazeny sportovní aktivity v tělocvičně i pohyb venku, výlety apod. Každodenní vzdělávací blok směřuje k rozvoji znalostí a dovedností přiměřených předškolnímu věku dětí. Dopolední část končí ve 12.30 obědem. Odpolední družina nabízí atraktivní program až do 18 hodin.
Výlety a exkurze pro děti připravujeme minimálně dvakrát za měsíc. Plánujeme je smysluplně, dle toho, co děti skutečně zajímá a s ohledem na téma, kterým se společně zabýváme.
Jídlo připravené z kvalitních surovin je dováženo z Jídelny Na Krejcárku. Každý den si děti mohou vybrat ze dvou jídel. Celodenní stravování v ceně 100 Kč obsahuje oběd, dopolední svačinu i ovoce v čase odpolední družiny. Jídelníček naleznete zde.

Cena: 9900 Kč / měsíc