Kdo bude vaše děti inspirovat?

Špičkoví učitelé – kterých se vaše dítě nebude bát.
Učitel Livingstona je pro děti hlavně rádcem.

Eva Dittrich Sanigová

ředitelka a spolumajitelka školy, jednatelka společnosti
E-mail: eva@zslivingston.cz

Eva Ditrich Sanigová
 • vize a koncepce školy
 • organizace chodu školy
 • konzultace s rodiči a dětmi

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory sociologie (PhDr.) a Učitelství pro střední školy (Mgr.). Učila středoškolské i vysokoškolské studenty, spoluzaložila časopis pro studentskou vědu Člověk. Pět let pracovala ve společnosti Scio. Sleduje trendy ve vzdělávání ve škole i mimo ni, několikrát do roka jezdí pro inspiraci na zahraniční školy.

Dále se vzdělává, absolvovala rozsáhlé vzdělávání v oblasti Montessori pedagogiky, Respektujícího přístupu k dětem i Nenásilné komunikace. Navštěvuje EduFórum, konference o vzdělávání i kulaté stoly SKAV. Má čtyřletého syna. Ráda cestuje, čte a zahradničí.

 

Kateřina Kuberová

manažerka školy
E-mail: katka@zslivingston.cz

Kateřina Kuberová
 • organizace chodu školy a komunikace s rodiči
 • podpora pedagogů
 • pedagogické poradenství

Studovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor pedagogika (Mgr.). Během studia na VŠ působila jako osobní asistentka u dětí se specifickými potřebami. Rok 2007 strávila ve Francii, kde koordinovala mezinárodní programy pro mladé lidi v rámci EU. Od roku 2009 pracovala na ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, kde učila v bilingvních třídách v programu Začít spolu. Absolvovala kurzy výuky matematiky podle prof. Hejného a učila ji na prvním stupni.  Působí ve sdružení Junák – Český skaut, kde vedla programy pro děti a vzdělávací kurzy pro dospělé. Naposledy byla členkou týmu, který připravoval účast 300 českých skautů na celosvětovém setkání v Japonsku.  Má ráda cestování, knihy a zajímá se o vermikompostování.

Standa Trykar

učitel v Zelené třídě
E-mail: standa@zslivingston.cz

Standa Trykar
 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni
 • spolupráce na přípravě školního vzdělávacího programu
 • spolupodílení se na metodologii hodnocení žáků a tematické zpracovávání exkurzí a výletů žáků

Vystudoval učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.), má absolvované funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení a vzdělání doplnil také o speciální pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci. Učil na základních školách v Raspenavě a Jindřichovicích pod Smrkem, působil jako vychovatel v dětském domově ve Frýdlantě, z toho 2 roky na vedoucí pozici. Spolupodílel se na tvorbě a realizaci projektů financovaných z ESF. Absolvoval kurz Respektovat a být respektován, zajímá se o alternativní pedagogické přístupy a baví ho hra na hudební nástroje.

Lucie Kučerová

učitelka v Olivové třídě
E-mail: lucie@zslivingston.cz

Lucie Kučerová
 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni
 • školní metodik prevence
 • speciálně pedagogické poradenství, podpora učitelů

Vystudovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a následně obor Speciální pedagogika – učitelství na PedF Univerzity Karlovy (Mgr.). Během studia se věnovala práci s dětmi i dospělými se specifickými potřebami. Posledních sedm let pracovala jako pedagog ve věkově heterogenní třídě pro děti se specifickými poruchami učení a chování a působila jako školní metodik prevence na základní škole. Podílí se na vedení letního dětského tábora, má ráda klasickou hudbu, knihy, cestování a svou bulteriérku.

Johana Volavková

učitelka v Modré třídě
E-mail: johana@zslivingston.cz

Johana Schovánková
 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni

Vystudovala Speciální pedagogiku pro učitele v Praze (Bc.) a v Brně (Mgr.). Při studiu pracovala ve třídě pro žáky s autismem a v Asociaci pomáhající lidem s autismem. Po studiu VŠ pracovala půl roku jako pedagog v londýnské Sybil Elgar School, jako dobrovolník působila také v České škole v Londýně. Pět let vedla oddíl skautek v Horních Počernicích. Ve skautu mimo jiné působila v projektu Skauting pro všechny, který se zabývá zapojením dětí se specifickými potřebami do skautských oddílů. Působila jako lektor programů pro skautské vedoucí. Ve volném čase ráda čte, plave, běhá a chodí do divadla.

Kateřina Bujárková

učitelka
E-mail: katerina@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni

Studuje na Filozofické fakultě UK obor Učitelství pro střední školy – společenské, ekonomické a právní vědy. V minulých letech dokončila studium v oborech Studium humanitni vzdělanosti na Fakultě humanitních studií UK (Bc.) a Sociální politika a sociální práce (Mgr.) na Filozofické fakultě UK. Po několik let působila jako táborová vedoucí a lektorka volnočasových aktivit pro děti (hra na flétnu a výtvarná dílna). Školní rok 2013/2014 strávila jako vychovatelka ve dvou dětských domovech ve Francii. Ráda vaří a tráví čas v přírodě.

Magda Nováková Lindová

koordinátorka výuky angličtiny, učitelka angličtiny
E-mail: magda@zslivingston.cz

Magda Novaková Lindová
 • výuka angličtiny
 • spolutvorba školního vzdělávacího programu
 • organizace odpoledních kurzů v anglickém jazyce, English Day a English Club ve školní družině

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, učitelství německého a anglického jazyka (Mgr.). Stejný obor studovala 2 semestry i na Filozofické fakultě Univerzity Augsburg v Německu. V roce 2004 spoluzaložila jazykovou školu Jeden jazyk nestačí. Školní rok 2006/2007 strávila na Culford School v Anglii, kde učila děti anglický a německý jazyk. Pracovala jako táborová vedoucí, lektorka kurzů angličtiny pro děti i dospělé, překladatelka a soudní tlumočnice. Absolvovala kurzy Montessori pedagogiky a Respektovat a být respektován, pravidelně navštěvuje koference a semináře pro jazykové učitele akreditovanou MŠMT. Má 2 děti. Ráda tancuje, sportuje a vaří.

Beth Liebermann

učitelka angličtiny
E-mail: beth@zslivingston.cz

 

Rodilá Američanka Beth vystudovala na Kalifornské státní univerzitě obory umění a německý jazyk. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL pro dospělé i jeho rozšíření pro děti. V Americe vyučovala umění na základní i střední škole, v Praze, kde je nyní šestým rokem, učila před nástupem do ZŠ Livingston angličtinu pro děti v jazykové škole. Zároveň v posledních letech působila jako metodička. Pravidelně také jezdí jako vedoucí na jazykové letní tábory. Ve volném čase se věnuje umění, zpěvu a „dog-sittingu“ (hlídání psů).

Bethany Shaughnessy

učitelka angličtiny
E-mail: bethany@zslivingston.cz

Britka Beth se po maturitě, kterou složila z angličtiny, zdravotní a sociální péče a psychologie, vydala do Čech, kde získala mezinárodní certifikát TEFL včetně jeho rozšíření pro děti. Než nastoupila do ZŠ Livingston, pracovala jako lektorka odpoledních aktivit v angličtině pro děti předškolního a školního věku se zaměřením na montessori a matematiku dle Hejného. Ráda zpívá, tancuje a cestuje.

Iveta Hasenöhrlová

učitelka ve Vínové třídě
E-mail: iveta@zslivingston.cz

Iveta Hasenöhrlová
 • učitelka v předškolní třídě
 • odpolední program pro děti

Vystudovala obor Speciální pedagogika (Bc.). Díky praxím měla možnost poznat různé techniky učení. Zajímá se o augmentativní formy komunikace (absolvován kurz znakového jazyka). Před nástupem do ZŠ Livingston působila jako učitelka v MŠ a v přípravné třídě při ZŠ. Realizovala projekty, které podpořily spolupráci zdravých dětí a dětí s epilepsií.

Anežka Všianská

koordinátorka odpoledního programu ZŠ Livingston
E-mail: anezka@zslivingston.cz 

Anežka Všianská

Vystudovala pedagogiku volného času a vychovatelství v Liberci (Bc.) a nyní dokončuje magisterský obor Sociální pedagogika na UK v Praze. V loňském roce strávila půl roku na univerzitě v Lublani v rámci projektu ERASMUS. Účastní se dvouletého výcviku arteterapie a artefiletiky u Mariany Štefánčíkové. Vede volnočasové programy pro děti i dospělé. Ve volném čase působí jako dobrovolník v Prázdninové škole Lipnici a v Junáku. Má ráda dobrou kávu, bollywoodské filmy a chození po horách.

Jiří Zradička

odpolední program ZŠ Livingston
E-mail: jiri@zslivingston.cz

Jiří Zradička
 • odpolední program pro děti
 • lektor kurzů Bubenická dílna pro děti a Bubenická dílna pro dospělé v Zájmovém centru Livingston

Jirka vystudoval publicistiku (Bc.), poslední dva roky se v rámci svého studia na Masarykově univerzitě, obor Informační studia a knihovnictví, věnuje otázce vzdělávání dětí prvního stupně ZŠ v oblasti digitálních technologií. V minulém roce dokončil rekvalifikační kurz pro vychovatele. Dříve pracoval jako zvukař a osvětlovač v Divadle Radka Brzobohatého a knihovník v Brandýse nad Labem. Řadu let také jezdil jako vedoucí na letní tábory organizovaných pod hlavičkou čelákovického domu dětí, kde se také dva roky podílel na chodu místního klubu pro mládež „Čajovna“.

Maruška Veselá

odpolední program ZŠ Livingston
E-mail: marie@zslivingston.cz

Maruška Veselá
 • odpolední program pro děti

Maruška vystudovala Sociální práci na Karlově univerzitě (Bc.). Pracovala jako asistentka terapeuta pro děti s poruchou autistického spektra a v rámci projektu Bezpečná škola pracovala jako lektorka prevence na základní škole. Působila jako skautská vedoucí a v rámci Junáku se v současné době zajímá o inkluzi. Spolupořádá indiánské tábory, kterých se účastní jako vedoucí. Ve volném čase ráda zpívá, čte, chodí do hor a cestuje.

Danka Roreitnerová

odpolední program ZŠ Livingston
E-mail: danka@zslivingston.cz

Danka Roreitnerová
 • odpolední program pro děti

Danka je studentkou Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity, oboru Učitelství biologie. Více než tři roky působila jako lektorka u společnosti Věda nás baví. Své organizační schopnosti využila při přípravě letních táborů. Zorganizovala a vedla také zážitkový kurz pro dospělé. Ve volném čase se věnuje sportu, nejvíce si oblíbila lezení a frisbee.

 

Anna Neumannová

odpolední program
E-mail: anna@zclivingston.cz

Anna Neumannová
 • spolutvorba odpoledního programu pro děti
 • příprava outdoorových aktivit a tematické zpracovávání  exkurzí a výletů pro žáky
 • spolupráce na přípravě programu v oblasti osobnostního rozvoje dětí

Vystudovala rekreologii na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci (Bc., v současné době pokračuje ve studiu v magisterském programu). V rámci programu ERASMUS studovala na Fakultě sportu Univerzity v Lublani (Slovinsko). V roce 2013 zahájila studium skupinové analýzy v rámci Psychoterapeutického výcviku IGA Praha. Absolvovala Letní školu rozvojové spolupráce a školení neformálního vzdělávání Vypsaná fixa. Pracuje jako koordinátor vzdělávacích aktivit v organizaci Greenpeace, táborový vedoucí, instruktor a jako dobrovolník např. v Prázdninové škole Lipnice. Zajímá se o životní prostředí, horskou turistiku, horolezectví a ekologii.

Kamila Černá

odpolední program ZŠ Livingston
E-mail: kamila@zslivingston.cz

 • externí spolupráce
 • péče o školní knihovnický systém

Kamila vystudovala Filozofickou fakultu univerzity Karlovy, obor Pedagogika (Bc.). V současné době pokračuje ve studiu na Pedagogické fakultě, kde zvolila obor Pedagogika a výchova ke zdraví (Mgr.) a absolvuje  kurzy, které se zabývají arteterapií a artefiletikou. Dva roky působila jako učitel – speciální pedagog na prvním stupni základní školy. Věnuje se také lektorství, a to ve vzdělávacích kurzech organizace Junák- Český skaut z.s. Ve volném čase ráda ráda vaří pro své přátelé, chodí na procházky do lesa a v neposlední řadě ráda zpívá. V současné době je na rodičovské dovolené se synem Šimonem.

Lucie Dobešová

školní psycholog

 • školní psycholog a metodik prevence
 • spolupodílení se na metodologii hodnocení žáků a dalším vzdělávání učitelů
 • spolupracácer na přípravě programu v oblasti osobnostního rozvoje dětí

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze (PhDr.), absolvovala řadu dlouhodobých kurzů v oblasti vdělávání a vedení lidí (Sociálně – psychologický výcvik, Učitel ve škole 21. století, Videotrénink interakcí, Kritické myšlení, VI. Diplomový kurz Montessori pedagogiky, Podpora psychického zdraví a další). Od roku 2006 do roku 2013 lektorovala kurzy Respektovat a být respektován, působila jako odborný garant kurzu. Lektoruje kurzy Zkušeností k respektování společnosti Koventina (www.koventina.cz). Dlouhodobě se věnuje také alternativním metodám vzdělávání (metoda Montessori, Kritické myšlení aj.) a integraci postižených dětí do běžných škol. Pracovala jako školní psycholožka, má zkušenosti i s výukou na malotřídní škole. Rok žila a studovala školský systém v Nizozemí, rok ve Švédsku. Má čtyři děti. Ráda zahradničí, čte a cestuje.

Lenka Siváková

výuka češtiny pro cizince

Lenka Siváková
 • specialista na výuku českého jazyka pro cizince
 • poradenství v bilingvní (dvoujazyčné) výchově
 • práce s předškoláky i žáky prvního stupně

Vystudovala český jazyk a psychologii na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde získala také certifikát pro výuku českého jazyka pro cizince. Výuce cizinců se věnovala již při studiu, v roce 2010 studovala psychologii jeden semestr na univerzitě Paul Valéry III Montpellier. V roce 2011 absolovovala roční stáž v České škole bez hranic v Paříži, kde sbírala materiál pro svou diplomovou práci o výuce češtiny pro bilingvní děti. Od roku 2008 se věnuje zážitkové pedagogice, pracuje jako lektorka sociálně-psychologického výcviku. Učila na česko-německém Gymnáziu Thomase Manna v Praze 8 a v rámci projektu Olivovy nadace pro děti českých krajanů. Ráda sportuje, tancuje, zpívá, vyrábí šperky, cestuje a fotí.

Klára Kawuloková

provozní školy
E-mail: klara@zslivingston.cz

Klara Kawuloková
 • organizace chodu školy

Klára působila jako osobní asistentka ve společnosti Na Volné Noze a následně pracovala jako Office Coordinator ve společnosti Diversey. Ráda koordinuje kulturní, společenské a sportovní události. Ve svém rodném městě organizovala pravidelná setkání pro cizince. Když má čas, tak ráda vaří pro své přátele a o víkendech vyráží do přírody se svým psem.

Petra Špronglová

E-mail: petra@zclivingston.cz

 • administrativní podpora ZŠ a ZC
 • péče o klienty, recepce

Petra působila jako provozní a účetní v umělecké kovárně a jako koordinátorka na dispečinku ve společnosti Siemens. Má doma dvě dospívající dcery (14 a 15 let) a border teriéra Fida (8 let). Ve volném čase ráda čte, chodí na koncerty rockové hudby, nebo na výlety se psem.

Chcete, aby vaše dítě mělo
takové učitele?

Zapište jej do Livingstona