Kdo bude vaše děti inspirovat?

Špičkoví učitelé – kterých se vaše dítě nebude bát.
Učitel Livingstona je pro děti hlavně rádcem.


jaroslav-pokorny

Jaroslav Pokorný


majitel a jednatel společnosti

E-mail: jaroslav.pokorny@zslivingston.cz

 • Ekonomické řízení společnosti
 • Rozvoj a expanze
Šárka - kruh-p1a0kpju0lg4mfpucj8s43vkm

Mgr. Šárka Hauznerová

ředitelka školy

E-mail: sarka@zslivingston.cz

 • vize a koncepce školy
 • mentoring pedagogického týmu
 • organizace chodu školy
 • konzultace s rodiči a dětmi

Eva Pravdová

provozní manažerka školy

E-mail: eva.pravdova@zslivingston.cz

 • organizace chodu školy a komunikace s rodiči
 • podpora pedagogů
 • komunikace s obchodními partnery

 

Veronika Hozáková

školní psycholog a metodik prevence

E-mail: veronika@zslivingston.cz

 • program osobnostního rozvoje dětí
 • podpora učitelů
 • asistence u dětí

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr.), v rámci studia absolvovala řadu stáží, které se zaměřovaly na dětskou, ale i dospělou problematiku. Pracovala jako osobní asistent pro žáky a žákyně v mateřské škole a spolupodílela se na rozvoji dětí v kojeneckém ústavu. Během studia pracovala s dětmi s poruchami autistického spektra a spoluutvářela program na rozvojových kurzech. V oblasti dalšího vzdělávání dokončila kurz Krizové intervence, kurz Psycholog ve zdravotnictví a kurz Práce s dětskou skupinou. Ve volném čase ráda sportuje, čte a tančí.


Beth Liebermann

rodilá mluvčí anglického jazyka

E-mail: beth@zslivingston.cz

 • výuka anglického jazyka
 • anglické workshopy

Rodilá Američanka Beth vystudovala na Kalifornské státní univerzitě obory umění a německý jazyk. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL pro dospělé i jeho rozšíření pro děti. V Americe vyučovala umění na základní i střední škole, v Praze, kde je nyní šestým rokem, učila před nástupem do ZŠ Livingston angličtinu pro děti v jazykové škole. Zároveň v posledních letech působila jako metodička. Pravidelně také jezdí jako vedoucí na jazykové letní tábory. Ve volném čase se věnuje umění, zpěvu a „dog-sittingu“ (hlídání psů).

 

Denisa Raichlová 

učitelka v Karibské třídě 

E-mail: denisa@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na druhém stupni

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity – obor Český jazyk a Základy společenských věd (Mgr.). Během studia absolvovala praxi na základní škole i na víceletém gymnáziu. V rámci svého studia se zaměřovala na didaktiku literatury a její propojení s kritickým myšlením. Několik let vedla skautský oddíl, v současné době je členkou skupiny, která se v Junáku stará o téma respektujícího přístupu a je instruktorkou na vzdělávacích kurzech. Ve volném čase ráda pije kávu, peče sladké koláče a čte.

Iveta Hasenöhrlová

Iveta Hasenöhrlová

učitelka ve Vínové třídě

E-mail: iveta@zslivingston.cz

 • učitelka v předškolní třídě
 • koordinátorka exkurzí a dalších programů ve škole
 • administrativní podpora pedagogů

Vystudovala obor Speciální pedagogika (Bc.). Díky praxím měla možnost poznat různé techniky učení. Zajímá se o augmentativní formy komunikace (absolvován kurz znakového jazyka). Před nástupem do ZŠ Livingston působila jako učitelka v MŠ a v přípravné třídě při ZŠ. Realizovala projekty, které podpořily spolupráci zdravých dětí a dětí s epilepsií.

Jan Přeslička 

učitel v Kakaové třídě

E-mail: jan@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni
 • zkušenosti s matematikou podle profesora Hejného

Vystudoval učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (Mgr.), má zkušenosti s výukou na malotřídní škole (Holubov) a v projektu Pomáháme školám k úspěchu (Horka nad Moravou), píše písně a hraje ve skupině Epydemye, rekreačně se věnuje paraglidingu a je skaut.

Johana Schovánková

Johana Volavková

učitelka v Modré třídě

E-mail: johana@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni

Vystudovala Speciální pedagogiku pro učitele v Praze (Bc.) a v Brně (Mgr.). Při studiu pracovala ve třídě pro žáky s autismem a v Asociaci pomáhající lidem s autismem. Po studiu VŠ pracovala půl roku jako pedagog v londýnské Sybil Elgar School, jako dobrovolník působila také v České škole v Londýně. Pět let vedla oddíl skautek v Horních Počernicích. Ve skautu mimo jiné působila v projektu Skauting pro všechny, který se zabývá zapojením dětí se specifickými potřebami do skautských oddílů. Působila jako lektor programů pro skautské vedoucí. Ve volném čase ráda čte, plave, běhá a chodí do divadla.

Kateřina Bendová

učitelka anglického a německého jazyka 

E-mail: kacka@zslivingston.cz

 • výuka angličtiny a němčiny
 • anglické workshopy

Katka absolvovala několik návazných metodologických seminářů výuky angličtiny metodou Helen Doron a aktivně se věnovala výuce pět let. Miluje cizí jazyky, kromě angličtiny mluví německy a má základy francouzštiny. Ve volném čase se věnuje výživovému poradenství, tanci, účastní se jako dobrovolník neziskových projektů, ráda zpívá a tvoří.

Kateřina Bujárková

učitelka v Olivové třídě

E-mail: katerina@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni
 • výuka francouzštiny

Studuje na Filozofické fakultě UK obor Učitelství pro střední školy – společenské, ekonomické a právní vědy. V minulých letech dokončila studium v oborech Studium humanitni vzdělanosti na Fakultě humanitních studií UK (Bc.) a Sociální politika a sociální práce (Mgr.) na Filozofické fakultě UK. Po několik let působila jako táborová vedoucí a lektorka volnočasových aktivit pro děti (hra na flétnu a výtvarná dílna). Školní rok 2013/2014 strávila jako vychovatelka ve dvou dětských domovech ve Francii. Ráda vaří a tráví čas v přírodě.

Krištof Janeček 

učitel ve Vínové třídě

E-mail: kristof@zslivingston.cz

 • učitel v předškolní třídě

Studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor dějepis – zeměpis pro 2. stupeň. Předchozí rok působil jako učitel v MŠ. Volně spolupracuje s Pražskou židovskou komunitou, které pomáhá připravovat programy pro mládež, dříve se účastnil coby vedoucí několika ročníků mezinárodního židovského tábora Szarvaš. Ve svém volném čase rád čte a cestuje.

Kyle Lightner

rodilý mluvčí anglického jazyka

E-mail: kyle@zslivingston.cz

 • výuka anglického jazyka
 • anglické workshopy

Američan Kyle vyrostl na malé farmě v Pensylvánii. Vystudoval Teorii psychomotorického vývoje na Pennsylvánské univerzitě a vyučoval zdravovědu. V Praze je od července 2016, kdy získal mezinárodní certifikát TEFL včetně jeho rozšíření pro děti. Rád běhá, cestuje a vaří.

Lucie Fajfrová

učitelka v Karibské třídě

E-mail: lucka@zslivingston.cz

 • výuka dětí na druhém stupni
 • specializace na matematiku a fyziku

Vystudovala matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (Ph.D.) a na Pedagogické fakultě absolvovala doplňující kurz učitelství. Doposud působila jako vědecký pracovník na Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd. Je redaktorkou mezinárodního vědeckého časopisu. Učila několik let jako asistent při výuce na MFF UK a jeden rok na druhém stupni ZŠ. Účastnila se semináře druhostupňové matematiky prof. Hejného.
Má dvě malé děti. Kromě matematiky a dětí patří mezi její zájmy film, deskové hry a hlavolamy.

 

Martina Růžičková

učitelka ve Žluté třídě

E-mail: martina@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni

V současné době ještě studuje učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr.). Má vystudovaný obor Personální management na ČVUT. Dva roky pracovala na základní škole v Šeberově, od roku 2007 pracuje ve vedení skautských oddílů v organizaci Junák – Český skaut. Absolvovala kurzy MBTI typologie a Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ráda pracuje s Hejného matematikou a metodami kritického myšlení. Ve volném čase zpívá v kapele a hraje v divadle.

Monika Němečková 

učitelka v Mátové třídě 

E-mail: monika@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na 1.stupni
 • výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu

Vystudovala učitelství 1. stupně se specializací hudební výchova na Karlově univerzitě v Praze. Během studia vyučovala pohybové a hudební aktivity v mateřských a základních školách. Několik let jezdila na letní tábory v pozici vedoucí a lektorky (baby klub, pohybové aktivity). Již šestým rokem vyučuje hru na zobcovou flétnu. Prošla kurzy Montessori pedagogiky, Hejného metodou a různými hudebními semináři. 
Ve volném čase ráda čte, plave, cvičí jógu a chodí na procházky po přírodě.

Ondřej Suchan 

učitel v Karibské třídě

E-mail: ondra@zslivingston.cz

 • výuka dětí na druhém stupni
 • odpolední program pro děti
 • dílny

Petra Bakajsová 

učitelka anglického jazyka

E-mail: petra@zslivingston.cz

 • výuka anglického jazyka na prvním a druhém stupni
 • Apple Distinguished Educator

Petra se zabývá kombinací prvků zážitkové angličtiny a využití mobilních technologií ve výuce a učení se cizím jazykům. Absolvovala obor tlumočnitví – angličtina na FFUK, ale s výukou angličtiny začala už v dobách studií. Vedle výuky angličtiny je aktivně zapojena do několika projektů zaměřených na zavádění technologií do vzdělávání. Petra je také certifikovaným lektorem společnosti Apple pro školství a členem prestižní mezinárodní komunity učitelů Apple Distinguished Educators. Když nepracuje, tráví čas se svojí dcerou a manželem. Taky ráda běhá a překládá hollywoodské trháky.

Standa Trykar

Standa Trykar

učitel v Zelené třídě

E-mail: standa@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni
 • spolupráce na přípravě školního vzdělávacího programu
 • spolupodílení se na metodologii hodnocení žáků a tematické zpracovávání exkurzí a výletů žáků

Vystudoval učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.), má absolvované funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení a vzdělání doplnil také o speciální pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci. Učil na základních školách v Raspenavě, v Jindřichovicích pod Smrkem a v Praze na ZŠ Bratrská, působil jako vychovatel v dětském domově ve Frýdlantě, z toho 2 roky na vedoucí pozici. Spolupodílel se na tvorbě a realizaci projektů financovaných z ESF. Absolvoval kurz Respektovat a být respektován, zajímá se o alternativní pedagogické přístupy a baví ho hra na hudební nástroje.

Veronika Skřenková

učitelka anglického jazyka 

E-mail: veru@zslivingston.cz

 • výuka angličtiny metodou Jolly Phonics
 • anglické workshopy

Před nástupem do ZŠ Livingston pracovala jako učitelka v Montessori mateřské škole v Londýně. Zde se také seznámila s unikátním systémem výuky čtení a psaní Jolly Phonics. V Londýně se také věnovala výuce bilingvních žáků v České škole bez hranic. Získala bakalářský titul na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, kde v současné době také studuje magisterský program Učitelství českého a anglického jazyka. Pracovala jako táborová vedoucí, lektorka kurzů o zdravé výživě na základních školách či au-pair. Má ráda horskou turistiku a jazyky, ráda vaří a čte.


Anežka Všianská

Anežka Všianská 

koordinátorka odpoledního programu ZŠ Livingston

E-mail: anezka@zslivingston.cz

 • koordinátorka týmu
 • odpolední program pro děti
 • jóga pro děti, kreativní ateliér

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální pedagogika (NMgr.) a pedagogiku volného času v Liberci (Bc.). V roce 2015/16 strávila půl roku na univerzitě v Lublani v rámci projektu ERASMUS. V loňském roce dokončila dvouletý výcvik v arteterapie a artefiletice u Mariany Štefánčíkové. Vede volnočasové programy pro děti i dospělé. Ve volném čase působí jako dobrovolník v Prázdninové škole Lipnici a v Junáku. Má ráda dobrou kávu, chození po horách a plachtění na moři.

 

Adam Škvor

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: adam@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti
 • cyber punk, šerm, věda a pokusy

Vystudoval sociální pedagogiku na VOŠ v Praze a nyní dokončuje bakalářské studium pedagogiky volného času v Liberci. Dříve pracoval ve videoherním průmyslu a nyní se snaží her využít ke vzdělávání dětí. Čtvrtým rokem vede technické kroužky v DDM Ulita a každoročně jezdí na dětské tábory jako oddílový vedoucí. Několik let také pomáhá s přípravou a realizací zážitkových kurzů v rámci oddílu Luxfery. Ve volném čase se věnuje historickému šermu, turistice, nebo cyklistice.

Bára Kverková

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: barbora@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti
 • hudební workshop, drama, vaření
Jiří Zradička

Jiří Zradička

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: jiri@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti
 • bubnování, cyber punk, vaření, čtenářský klub
 • péče o školní knihovnu

Jirka vystudoval publicistiku (Bc.), poslední dva roky se v rámci svého studia na Masarykově univerzitě, obor Informační studia a knihovnictví, věnuje otázce vzdělávání dětí prvního stupně ZŠ v oblasti digitálních technologií. V minulém roce dokončil rekvalifikační kurz pro vychovatele. Dříve pracoval jako zvukař a osvětlovač v Divadle Radka Brzobohatého a knihovník v Brandýse nad Labem. Řadu let také jezdil jako vedoucí na letní tábory organizovaných pod hlavičkou čelákovického domu dětí, kde se také dva roky podílel na chodu místního klubu pro mládež „Čajovna“.


Lucie Dobešová

externí školní psycholog

 • školní psycholog a metodik prevence
 • spolupodílení se na metodologii hodnocení žáků a dalším vzdělávání učitelů
 • spolupracácer na přípravě programu v oblasti osobnostního rozvoje dětí

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze (PhDr.), absolvovala řadu dlouhodobých kurzů v oblasti vdělávání a vedení lidí (Sociálně – psychologický výcvik, Učitel ve škole 21. století, Videotrénink interakcí, Kritické myšlení, VI. Diplomový kurz Montessori pedagogiky, Podpora psychického zdraví a další). Od roku 2006 do roku 2013 lektorovala kurzy Respektovat a být respektován, působila jako odborný garant kurzu. Lektoruje kurzy Zkušeností k respektování společnosti Koventina (www.koventina.cz). Dlouhodobě se věnuje také alternativním metodám vzdělávání (metoda Montessori, Kritické myšlení aj.) a integraci postižených dětí do běžných škol. Pracovala jako školní psycholožka, má zkušenosti i s výukou na malotřídní škole. Rok žila a studovala školský systém v Nizozemí, rok ve Švédsku. Má čtyři děti. Ráda zahradničí, čte a cestuje.

Lucie Filipová

odpolední program, asistentka

 • odpolední program pro děti
 • asistence ve třídách
Lucie Kučerová

Lucie Kučerová

učitelka v Olivové třídě

E-mail: lucie@zslivingston.cz

 • smysluplná výuka dětí na prvním stupni
 • školní metodik prevence
 • speciálně pedagogické poradenství, podpora učitelů

Vystudovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a následně obor Speciální pedagogika – učitelství na PedF Univerzity Karlovy (Mgr.). Během studia se věnovala práci s dětmi i dospělými se specifickými potřebami. Posledních sedm let pracovala jako pedagog ve věkově heterogenní třídě pro děti se specifickými poruchami učení a chování a působila jako školní metodik prevence na základní škole. Podílí se na vedení letního dětského tábora, má ráda klasickou hudbu, knihy, cestování a svou bulteriérku.

Kamila Černá

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: kamila@zslivingston.cz

 • externí spolupráce

Kamila vystudovala Filozofickou fakultu univerzity Karlovy, obor Pedagogika (Bc.). V současné době pokračuje ve studiu na Pedagogické fakultě, kde zvolila obor Pedagogika a výchova ke zdraví (Mgr.) a absolvuje  kurzy, které se zabývají arteterapií a artefiletikou. Dva roky působila jako učitel – speciální pedagog na prvním stupni základní školy. Věnuje se také lektorství, a to ve vzdělávacích kurzech organizace Junák- Český skaut z.s. Ve volném čase ráda ráda vaří pro své přátelé, chodí na procházky do lesa a v neposlední řadě ráda zpívá. V současné době je na rodičovské dovolené se synem Šimonem.

Maruška Veselá

Maruška Veselá 

odpolední program ZŠ Livingston

E-mail: marie@zslivingston.cz

 • odpolední program pro děti

Maruška vystudovala Sociální práci na Karlově univerzitě (Bc.). Pracovala jako asistentka terapeuta pro děti s poruchou autistického spektra a v rámci projektu Bezpečná škola pracovala jako lektorka prevence na základní škole. Působila jako skautská vedoucí a v rámci Junáku se v současné době zajímá o inkluzi. Spolupořádá indiánské tábory, kterých se účastní jako vedoucí. Ve volném čase ráda zpívá, čte, chodí do hor a cestuje.

Chcete, aby vaše dítě mělo
takové učitele?